Map of Life
A Jabiru stork at the Crooked Tree Wildlife Sanctuary

MOL Press

Interaktywna mapa rozmieszczenia gatunków zwierząt na interfejsie Google Maps

wkyop.pl.
Wednesday, June 6, 2012

Nie tylko można wyszukać gatunki po ich nazwach, ale też znaleźć wszystkie występujące w wybranej okolicy, przejść do ich opisu na wiki i wyświetlić ich rozmieszczenie na mapie w kolejnych warstwach.

View article on wkyop.pl.